Fii coach!

Pe 1, 2 octombrie incepe seria 2021-2022 a programului „Fii Coach!

Un program experiențial și integrativ de formare în coachingul individual și de echipă. Programul este conceput pentru a îndeplini toate cerințele International Coaching Federation.

Descărcați broșura

Harta programului

ore de training ACSTH

ore de mentoring de grup

ore de practică

În timpul programului ne vom întâlni în 6 module (2 zile / modul), 3 sesiuni de mentoring individual și 8 sesiuni de practică supervizată.

Structură

PROGRAMUL NOSTRU INCLUDE

Modulul 1: Fundamentele Coachingului. Codul de etică ICF. Competențele de bază în coaching. Rezonanța relațională: ARTA ASCULTĂRII

Modulul se concentrează pe explorarea standardelor profesiei de coach așa cum sunt acestea prevăzute de ICF. Călătoria în coaching începe cu ascultarea. Ascultarea este deopotrivă măiestria coach-ului și cheia creării rezonanței în relația de coaching. Această cheie îi deschide coach-ului parteneriate stabile cu clienții săi.

 

La finalul acestui modul participanții:

 • Vor înțelege coordonatele etice ale profesiei de coach
 • Vor explora competențele de bază ale coachului profesionist
 •  Vor descoperi propriile poziționări de angajare a atenției în ascultare
 •  Vor învăța să urmărească modul de a gândi al clientului și nu (doar) conținutul în sine
 •  Vor învăța să se concentreze pe cine este clientul ca persoană și nu pe ce spune clientul

Competențe vizate:

 • Criterii de etică și standarde profesionale în coaching
 • Contractarea relației de coaching
 • Co-crearea relației de coaching prin stabilirea încrederii în relație
 • Atitudinea de coach (prezența)
 • Auto-observare și auto-dezvoltare
Modulul 2: Arta dialogului

Susținerea unui dialog centrat pe rezultate presupune prezență în relație și clarificarea intenției în ascultare.

 

La finalul acestui modul participanții:

 • Vor învăța să observe cadrul de referință al clientului;
 • Vor ști să distingă între ceea ce dorește și ceea ce vrea clientul;
 • Vor ști când să adreseze întrebări puternice care pot schimba perspectiva clientului;
 • Vor fi antrenați să observe aspectele motivaționale ale comportamentului clientului și să le folosească în coaching în beneficiul clientului.

Competențe vizate:

 • Criterii de etică și standarde profesionale în coaching;
 • Atitudinea de coach (prezența);
 • Acultare activă;
 • Strategii pentru a adresa întrebări puternice;
 • Comunicare directă.

Modulul 3: Coachingul - un proces de schimbare de paradigmă

Un Coach își susține clienții să recunoască și să lucreze cu paradoxuri, atât în coachingul individual, cât și în cel de echipă. El știe că orice individ dintr-un grup este simultan „responsabil de” și „consecință a” interacțiunii grupului.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor recunoaște gândirea paradoxală a clientului;
 • Îl vor susține pe client să își folosească gândirea paradoxală în avantajul obiectivului său;
 • Își vor însuși tehnici de abordare a clientului dintr-o perspectivă sistemică;
 • Își vor însuși tehnici de abordare a echipei pentru coachingul de echipă.

Competențe vizate:

 • Co-crearea relației de coaching prin stabilirea încrederii în relație;
 • Atitudinea de coach (prezența);
 • Acultare activă;
 • Comunicare directă;
 • Facilitarea conștientizării de către client a posibilităților de învățare din situația în care se află;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru client.
Modulul 4: Crearea conștientizării în relația de coaching

Fiind o formă de dialog centrat pe obținerea de rezultate de către client, coachingul face apel la cadrul de referință al clientului, la atitudinile și comportamentele clientului așa cum sunt acestea percepute în relația de coaching. Crearea conștientizării este abilitatea coachului de a integra / evalua multiple surse de informații și de a face interpretări care îl ajută pe client să obțină conștientizarea situației în care se află. Modul în care coachul acompaniază clientul în schimbarea perspectivei asupra situației în care se află trebuie agreat cu clientul.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor ști să utilizeze modele de coaching, în acord cu competențele ICF;
 • Vor învăța să creeze cadrul potrivit pentru a facilita încredere în relația de coaching;
 • Vor ști să se autoevalueze în procesul de coaching și să se adapteze nevoilor clientului.

Competențe vizate:

 • Contractarea relației de coaching;
 • Crearea conștientizării;
 • Comunicare directă;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru client;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching;
 • Gestionarea progresului și a responsabilității în relația de coaching.
Modulul 5: Coachingul de echipă

Coachingul de echipă urmărește aplicarea principiilor de coaching în relația cu o echipă, aceasta fiind abordată în mod sistemic. Sub atenta observare a coachului, membrii echipei învață să poarte un dialog deschis și să colaboreze într-o manieră bazată pe sprijin reciproc și pe empatie. Coachul utilizează metode de acțiune. Cu o bună încălzire, coachul ghidează grupul să își spună povestea, să o înțeleagă mai bine și să faciliteze schimbarea ei.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor învăța și înțelege elementele coachingului de echipă;
 • Vor fi exersat și testat instrumentele și etapele metodelor de acțiune;
 • Vor putea defini rolurile din echipă dintr-o perspectivă sistemică;
 • Vor putea acompania o echipă pentru a obține rezultate specifice într-un orizont definit de timp.

 

Competențe vizate:

 • Stabilirea relației de coaching;
 • Comunicare directă;
 • Crearea conștientizării în relația de coaching;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru echipă;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching;
 • Gestionarea progresului și a responsabilității în relația de coaching.

Modulul 6: Standardele profesiei de Coach

Etica profesională în relația de coaching diferențiază coachingul de profesii asemănătoare. Competențele de contractare a unui proces de coaching și de stabilire a relației de coaching reprezintă fundamentele profesiei. Mai departe, poziționarea personală a coachului pe o piață dinamică necesită o abordare specială întrucât relaționarea de coaching nu este doar o prestare de serviciu suport. Coachingul este o profesie care are particularități specifice, într-o comunitate profesională în continuă creștere.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor înțelege și aplica standardele etice ale relației de coaching în coachingul individual și de echipă;
 • Vor înțelege dimensiunea antreprenorială a profesiei de coach;
 • Vor ști să gestioneze o relație contractuală complexă de coaching;
 • Vor ști să se promoveze într-un mod profesionist, într-o piață competitivă.

 

Competențe vizate:

 • Respectarea principiilor de etică profesională și a standardelor profesiei de coach în acord cu principiile ICF;
 • Stabilirea relației de coaching;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching.

Mentoring de grup

„Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă.” (Immanuel Kant)

Un coach are nevoie de practică pentru a-și forma propriul stil. Grupul de mentoring este o „sală de antrenament” a abilităților înnăscute de coaching, (re)descoperite în cadrul cursului și practicate în timp real.

Este spațiul în care participanții trăiesc ceea ce învață și învață din ceea ce trăiesc.

Mentoring individual

Fiecare participant în program va beneficia de 3 întâlniri de mentoring individual, cu durata de 60 de minute, destinate rafinării stilului personal de coaching.

Cele 3 sesiuni de mentoring individual vor fi stabilite de comun cu mentorul.

w

Întâlniri de lucru

Sunt destinate exclusiv practicii asistate de către supervizori. Programul include un număr de 8 întâlniri de lucru.

Calendarul programului

Luna Module Mentoring de grup Sesiune practică supervizată
Octombrie 2021 1. 2 16, 30 4
Noiembrie 2021 12, 13 27 15
Decembrie 2021 10, 11 4 13
Ianuarie 2022 21, 22 15 24
Februarie 2022 18, 19 5 21
Martie 2022 18, 19 5 21
Aprilie 2022 11
Mai 2022    9

Investiție

Costul programului: € 2,780

Costul include: taxa de șolarizare, suporturi de curs, masa de prânz pentru module și sesiunile de mentoring de grup (19 zile), gustări pe parcursul tuturor zilelor de lucru, costuri cu locația.

Activitatea de formare profesională este scutită de TVA.

Suma poate fi plătită integral sau în maxim 6 tranșe.

R

Condiții de înscriere

Înscrierea în program se face pe baza unui interviu susținut cu facilitatorii cursului. Pentru examinarea ANC este necesară o copie după diploma de licență.

Participanții sunt încurajați să abordeze înscrierea în program ca pe o experiență complexă de formare în coaching. Rezultatul acestei experiențe este influențat de participarea la toate activitățile în ordinea stabilită.

detalii program coaching

Broșura programului

păstrăm legătura

protecția datelor personale

Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 24
București, 010476, România
office@coachingdipity.ro

Coachingdipity

Coachingdipity S.R.L.
Nr. Reg. Comerțului: J23/369/2016
C.U.I.: 35553623
Capital social: 200 lei
Corbeanca, str. Cantonului nr. 9, județul Ilfov

© 2016 - 2018 Coachingdipity SRL