Fii coach!

Pe 22, 23 septembrie 2023 începe următoarea serie a programului „Fii Coach!”, o formare integrativă și experiențială care antrenează managerii să coordoneze eficient indivizi și echipe.

Acest program este livrat în limba română. 🇷🇴

Descărcați broșuraVedeți acreditarea

Harta programului

Misiunea noastră este de a oferi clienților noștri experiența unui program transformațional care să le asigure o poziționare eficientă și echilibrată în toate aspectele vieții și de a-și dezvolta o carieră respectabilă în coaching.

ore de training

ore de mentoring de grup

ore de mentoring individual

În timpul programului ne vom intâlni în 6 module teoretice, 7 intâlniri de mentoring de grup, 12 sesiuni de mentoring individual și 8 sesiuni de practică supervizată.

Structură

PROGRAMUL NOSTRU INCLUDE

Modulul 1: Fundamentele Coachingului. Codul de etică ICF. Competențele de bază în coaching. Rezonanța relațională: ARTA ASCULTĂRII

Modulul se concentrează pe explorarea standardelor profesiei de coach așa cum sunt acestea prevăzute de ICF. Călătoria în coaching începe cu ascultarea. Ascultarea este deopotrivă măiestria coach-ului și cheia creării rezonanței în relația de coaching. Această cheie îi deschide coach-ului parteneriate stabile cu clienții săi.

 

La finalul acestui modul participanții:

 • Vor înțelege coordonatele etice ale profesiei de coach
 • Vor explora competențele de bază ale coachului profesionist
 •  Vor descoperi propriile poziționări de angajare a atenției în ascultare
 •  Vor învăța să urmărească modul de a gândi al clientului și nu (doar) conținutul în sine
 •  Vor învăța să se concentreze pe cine este clientul ca persoană și nu pe ce spune clientul

Competențe vizate:

 • Criterii de etică și standarde profesionale în coaching
 • Contractarea relației de coaching
 • Co-crearea relației de coaching prin stabilirea încrederii în relație
 • Atitudinea de coach (prezența)
 • Auto-observare și auto-dezvoltare
Modulul 2: Arta dialogului

Susținerea unui dialog centrat pe rezultate presupune prezență în relație și clarificarea intenției în ascultare.

 

La finalul acestui modul participanții:

 • Vor învăța să observe cadrul de referință al clientului;
 • Vor ști să distingă între ceea ce dorește și ceea ce vrea clientul;
 • Vor ști când să adreseze întrebări puternice care pot schimba perspectiva clientului;
 • Vor fi antrenați să observe aspectele motivaționale ale comportamentului clientului și să le folosească în coaching în beneficiul clientului.

Competențe vizate:

 • Criterii de etică și standarde profesionale în coaching;
 • Atitudinea de coach (prezența);
 • Acultare activă;
 • Strategii pentru a adresa întrebări puternice;
 • Comunicare directă.

Modulul 3: Coachingul - un proces de schimbare de paradigmă

Un Coach își susține clienții să recunoască și să lucreze cu paradoxuri, atât în coachingul individual, cât și în cel de echipă. El știe că orice individ dintr-un grup este simultan „responsabil de” și „consecință a” interacțiunii grupului.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor recunoaște gândirea paradoxală a clientului;
 • Îl vor susține pe client să își folosească gândirea paradoxală în avantajul obiectivului său;
 • Își vor însuși tehnici de abordare a clientului dintr-o perspectivă sistemică;
 • Își vor însuși tehnici de abordare a echipei pentru coachingul de echipă.

Competențe vizate:

 • Co-crearea relației de coaching prin stabilirea încrederii în relație;
 • Atitudinea de coach (prezența);
 • Acultare activă;
 • Comunicare directă;
 • Facilitarea conștientizării de către client a posibilităților de învățare din situația în care se află;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru client.
Modulul 4: Crearea conștientizării în relația de coaching

Fiind o formă de dialog centrat pe obținerea de rezultate de către client, coachingul face apel la cadrul de referință al clientului, la atitudinile și comportamentele clientului așa cum sunt acestea percepute în relația de coaching. Crearea conștientizării este abilitatea coachului de a integra / evalua multiple surse de informații și de a face interpretări care îl ajută pe client să obțină conștientizarea situației în care se află. Modul în care coachul acompaniază clientul în schimbarea perspectivei asupra situației în care se află trebuie agreat cu clientul.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor ști să utilizeze modele de coaching, în acord cu competențele ICF;
 • Vor învăța să creeze cadrul potrivit pentru a facilita încredere în relația de coaching;
 • Vor ști să se autoevalueze în procesul de coaching și să se adapteze nevoilor clientului.

Competențe vizate:

 • Contractarea relației de coaching;
 • Crearea conștientizării;
 • Comunicare directă;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru client;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching;
 • Gestionarea progresului și a responsabilității în relația de coaching.
Modulul 5: Coachingul de echipă

Coachingul de echipă urmărește aplicarea principiilor de coaching în relația cu o echipă, aceasta fiind abordată în mod sistemic. Sub atenta observare a coachului, membrii echipei învață să poarte un dialog deschis și să colaboreze într-o manieră bazată pe sprijin reciproc și pe empatie. Coachul utilizează metode de acțiune. Cu o bună încălzire, coachul ghidează grupul să își spună povestea, să o înțeleagă mai bine și să faciliteze schimbarea ei.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor învăța și înțelege elementele coachingului de echipă;
 • Vor fi exersat și testat instrumentele și etapele metodelor de acțiune;
 • Vor putea defini rolurile din echipă dintr-o perspectivă sistemică;
 • Vor putea acompania o echipă pentru a obține rezultate specifice într-un orizont definit de timp.

 

Competențe vizate:

 • Stabilirea relației de coaching;
 • Comunicare directă;
 • Crearea conștientizării în relația de coaching;
 • Abilitatea creării de oportunități continue de învățare pentru echipă;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching;
 • Gestionarea progresului și a responsabilității în relația de coaching.

Modulul 6: Standardele profesiei de Coach

Etica profesională în relația de coaching diferențiază coachingul de profesii asemănătoare. Competențele de contractare a unui proces de coaching și de stabilire a relației de coaching reprezintă fundamentele profesiei. Mai departe, poziționarea personală a coachului pe o piață dinamică necesită o abordare specială întrucât relaționarea de coaching nu este doar o prestare de serviciu suport. Coachingul este o profesie care are particularități specifice, într-o comunitate profesională în continuă creștere.

 

La finalul acestui modul, participanții:

 • Vor înțelege și aplica standardele etice ale relației de coaching în coachingul individual și de echipă;
 • Vor înțelege dimensiunea antreprenorială a profesiei de coach;
 • Vor ști să gestioneze o relație contractuală complexă de coaching;
 • Vor ști să se promoveze într-un mod profesionist, într-o piață competitivă.

 

Competențe vizate:

 • Respectarea principiilor de etică profesională și a standardelor profesiei de coach în acord cu principiile ICF;
 • Stabilirea relației de coaching;
 • Planificarea și stabilirea obiectivelor în relația de coaching.
Mentoring de grup
„Conceptul fără intuiţie e gol, intuiţia fără concept e oarbă.” (Immanuel Kant)
Mentoringul de grup este dedicat antrenamentului pe fiecare din cele 8 competențe ICF, după cum sunt descrise pe www.coachingfederation.org/core-competencies.
Programul include 7 zile a câte 7 ore de mentoring de grup intercalate între module.

Un coach are nevoie de practică pentru a-și forma propriul stil. Grupul de mentoring este o „sală de antrenament” a abilităților înnăscute de coaching, (re)descoperite în cadrul cursului și practicate în timp real.

Este spațiul în care participanții trăiesc ceea ce învață și învață din ceea ce trăiesc.

Mentoring individual

Fiecare participant în program va beneficia de 12 sesiuni de mentoring individual, cu durata de 60 de minute, destinate rafinării stilului personal de coaching.

Cele 12 sesiuni de mentoring individual vor fi stabilite de comun acord cu mentorul.

w

Întâlniri de lucru

Sunt destinate exclusiv practicii. Intalnirile sunt asistate de supervizori. Programul include un numar de 8 intalniri a cate 3 ore.

Filosofia Coachingdipity

se învărte în jurul mai multor fațete

\

Creăm un mediu de învățare in care fiecare participant beneficiaza de atentia facilitatorilor. Cursantii pot merge în ritmul lor, beneficiind în același timp de puterea grupului de lucru cu scenarii practice din viața reală.

\

Ne stabilim repere dinamice pentru experimentarea relației de coaching, prin promovarea mentalității de creștere și învățarea din fiecare eveniment.

\

Suntem implicați în comunitate. Comunitatea Coachingdipity numără peste 50 de coachi certificați și încă 25 în curs de certificare. Organizam constant evenimente pentru a facilita practica in coaching.

\

Avem o abordare holistică. Sustinem dezvoltarea modului în care o persoană asimilează și intelege profund pozitionarea parteneriala in dialogul de coaching.

\

Ne propunem să sustinem cursantii in obtinerea certificarii/recertificarii ICF, oferind învățarea și experiența necesară in cadrul cursului si al evenimentelor organizate in cadrul comunitatill Coachingdipity.

Calendarul programului

Luna Module Mentoring de grup Sesiune practică supervizată
Septembrie 2023 22, 23 25
Octombrie 2023 13, 14 7 16
Noiembrie 2023 10, 11 4 13
Decembrie 2023 8, 9 16 11
Ianuarie 2024 19, 20 27 22
Februarie 2024 23, 24 10 26
Martie 2024 16 11
Aprilie 2024   6  1

Investiție

Costul programului: € 3,500

Costul include: taxa de șolarizare, suporturi de curs, masa de prânz pentru module și sesiunile de mentoring de grup (19 zile), gustări pe parcursul tuturor zilelor de lucru, costuri cu locația.

Activitatea de formare profesională este scutită de TVA.

Suma poate fi plătită integral sau în maxim 6 tranșe.

R

Condiții de înscriere

Înscrierea în program se face pe baza unui interviu susținut cu facilitatorii cursului. Pentru examinarea ANC este necesară o copie după diploma de licență.

Participanții sunt încurajați să abordeze înscrierea în program ca pe o experiență complexă de formare în coaching. Rezultatul acestei experiențe este influențat de participarea la toate activitățile în ordinea stabilită.

Politici și declarații

Politica de plată

Coachingdipity necesită plata în timp util pentru toate taxele datorate Coachingdipity, inclusiv, dar fără a se limita neapărat la școlarizare și taxe. Neefectuarea plăților la timp vă poate supune taxelor suplimentare. Orice plată datorată care nu este primită până la data scadenței este supusă unei taxe de întârziere. Plata la timp a contului dvs. cu ajutorul financiar aprobat, card de credit sau numerar vă va asigura că evitați evaluarea taxelor de întârziere și vă va menține contul în stare bună.

Extrasele de facturare vor fi generate și trimise prin e-mail clienților cu o lună înainte de începerea fiecărui modul de învățare

Plata va fi datorată către Coachingdipity până cel târziu în prima zi a fiecărui modul de învățare. Dacă o factură scade în timpul unui weekend sau sărbători, tranzacția de plată este executată în următoarea zi lucrătoare.

Soldurile neplătite după data scadenței vor fi considerate delincvente cu o taxă de întârziere de 0,1% lunar.

Serviciul către un cont delincvent va fi suspendat în a 60-a zi de la data facturării, cu excepția cazului în care este achitat integral. Facturarea va continua.

Conturile întârziate vor fi închise pentru neplată în a 90-a zi de la data facturării, dacă nu sunt plătite integral. Facturarea se va întrerupe.

În unele cazuri, în anumite circumstanțe, Coachingdipity va lucra cu clienții la aranjamente speciale pentru achitarea soldurilor restante și pentru a le actualiza conturile. Aranjamentul de plată trebuie convenit înainte de procesarea suspendării. Odată ce serviciul este suspendat, clientul trebuie să plătească integral soldul restante.

 • Extinderea Acordului de plată nu poate depăși data scadenței următorului ciclu de facturare.
 • Suma de plată a acordului de plată care este prelungită trebuie să fie un minim din suma restante (exclus soldul curent).
 • Clienții pot utiliza Aranjamentul de plată nu mai mult de o dată (1) pe an.

Politica noastră este ca toate taxele pe termen curent să fie plătite integral înainte de a fi acordată o diplomă de absolvire.

Politica privind reclamațiile

Politica noastră privind procedura de reclamație explică modul în care angajații își pot exprima plângerile într-un mod constructiv. Supraveghetorii ar trebui să știe tot ceea ce îi deranjază pe angajați sau le împiedică munca, astfel încât să poată rezolva cât mai repede posibil. Angajații ar trebui să poată urma o procedură echitabilă de soluționare a plângerilor pentru a fi audiați și pentru a evita conflictele.

Compania încurajează angajații să-și comunice nemulțumirile. În acest fel, putem promova un loc de muncă de sprijin și plăcut pentru toată lumea.

Domeniul de aplicare

Această politică se referă la toată lumea din companie, indiferent de poziție sau statut.

Elemente de politică

Definiția plângerii

Definim nemulțumirea ca orice plângere, problemă sau îngrijorare a unui angajat cu privire la locul de muncă, locul de muncă sau relațiile cu colegii.

Angajații pot depune plângeri pentru oricare dintre următoarele motive:

 • Hărțuirea la locul de muncă
 • Sanatate si siguranta
 • Comportamentul supraveghetorului
 • Schimbări negative ale condițiilor de muncă

Această listă nu este exhaustivă. Cu toate acestea, angajații ar trebui să încerce să rezolve problemele mai puțin importante în mod informal înainte de a recurge la o plângere oficială.

Angajații care depun plângeri pot:

 • Lua legătura cu supervizorul lor direct
 • Depuneți un formular de reclamație explicând situația în detaliu
 • Refuzul de a participa la întâlniri formale pe cont propriu
 • Apel împotriva oricărei decizii oficiale

Angajații care se confruntă cu acuzații au dreptul la:

 • Primiți o copie a acuzațiilor împotriva lor
 • Răspundeți la acuzații
 • Apel împotriva oricărei decizii oficiale

Societatea este obligata sa:

 • Aiba în vigoare o procedură oficială de reclamație
 • Comunice procedura
 • Investigați cu promptitudine toate nemulțumirile
 • Trateze în mod egal toți angajații care depun plângeri
 • Păstreze confidențialitatea în orice etapă a procesului
 • Rezolve toate nemulțumirile atunci când este posibil
 • Respecte politica de interzicere a represaliilor atunci când angajații depun plângeri la companie sau la agenții externe

Proceduri

Angajații sunt încurajați să discute între ei pentru a-și rezolva problemele. Când acest lucru nu este posibil, angajații ar trebui să știe cum să depună o plângere:

 1. Comunica informal cu supervizorul lor direct. Supraveghetorul va încerca să rezolve problema. Când angajații doresc să se plângă de supervizorul lor, ar trebui să încerce mai întâi să discute problema și să o rezolve între ei. În acest caz, li se recomandă să solicite o întâlnire informală. Supraveghetorii ar trebui să încerce să rezolve orice nemulțumire cât mai repede posibil. Când nu pot face acest lucru, ar trebui să se refere la liderul lor și să coopereze cu toate celelalte proceduri.
 2. Dacă plângerea se referă la comportamentul unui supervizor care poate aduce măsuri disciplinare (de exemplu, hărțuire sexuală sau violență), angajații ar trebui să se adreseze direct la următorul supervizor.

Acceptați procedura descrisă mai jos

Departamentul de resurse umane (sau orice persoană adecvată în absența unui departament de resurse umane) ar trebui să urmeze procedura de mai jos:

 • Cereți angajatului să completeze un formular de reclamație
 • Discutați cu angajatul pentru a vă asigura că problema este înțeleasă complet
 • Furnizați angajatului care se confruntă cu acuzații o copie a plângerii
 • Organizați procedurile de mediere (de exemplu, organizarea unei întâlniri oficiale)
 • Investigați problema sau cereți ajutorul unui anchetator atunci când este necesar
 • Mențineți angajații informați pe tot parcursul procesului
 • Comunicați decizia formală tuturor angajaților implicați
 • Luați măsuri pentru a vă asigura că decizia formală este respectată
 • Rezolvați contestațiile adunând mai multe informații și investigând în continuare
 • Păstrați înregistrări exacte

Această procedură poate varia în funcție de natura unei plângeri. De exemplu, dacă un angajat este găsit vinovat de discriminare rasială, compania va începe proceduri disciplinare.

Declarația de filozofie a Coachingdipity privind diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI)

Coachingdipity recunoaște că mișcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități este inseparabilă de mișcările pentru drepturile omului pentru echitatea rasială, economică și de gen. Recunoaștem că persoanele cu dizabilități trebuie să fie în fruntea oricărei lupte de succes pentru dreptate. Munca noastră este înrădăcinată în credința fermă că toți oamenii merită respect, demnitate și autodeterminare.

Coachingdipity înțelege că toate tipurile de opresiune sunt interconectate și că prejudecățile care dăunează persoanelor cu dizabilități sunt agravate în funcție de rasă, etnie, statut de imigrare, gen, orientare sexuală și statut socio-economic. Apreciem colaborarea între mișcări ca fiind cheia demontării capacității, rasismului, sexismului, xenofobiei, homofobiei și transfobiei în cadrul organizației noastre, a mișcării pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și a societății în general.

Angajamentul față de diversitate, echitate și incluziune

Ne angajăm să concentrăm prioritățile persoanelor cu dizabilități cu diferite medii și identități și recunoaștem că grupurile multi-marginalizate au fost subreprezentate istoric în mișcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Activitatea Coachingdipity va fi bazată pe următoarele principii:

 • Persoanele cu dizabilități, inclusiv din medii cu venituri mici, medii rasiale și etnice diverse, statut de imigrare, LGBTQ, care sunt în prezent sau au fost anterior încarcerate și toate celelalte medii marginalizate trebuie să poată participa și să conducă o mișcare diversă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.
 • Persoanele cu dizabilități au dreptul de a-și urmări visele fără limitele așteptărilor scăzute ale altora.
 • Persoanele cu dizabilități au dreptul de a lua decizii cu privire la corpul și viața lor, inclusiv planificarea familială.
 • Persoanele cu dizabilități au dreptul de a accesa și de a participa pe deplin la viața publică.
 • Persoanele cu dizabilități merită să creeze, să fie reprezentate și să acceseze toate formele de media, indiferent de nevoile de comunicare sau de cerințele tehnologice.
 • Persoanele cu dizabilități au dreptul la șanse echitabile și egale de a avansa economic.
 • Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces la servicii relevante din punct de vedere cultural și informate despre traume.
 • Persoanele cu dizabilități au dreptul la siguranța personală, la libertatea de abuz și la un răspuns eficient la criză.

Aceste principii directoare nu sunt și s-ar putea să nu fie niciodată exhaustive. Alegem să ne angajăm deschis într-un proces continuu de învățare și creștere activă.

Politica privind nefinalizarea studiilor

Coachingdipity vizeaza excelență și vă va ajuta să vă atingeți obiectivele pe tot parcursul programului. Îndrumarea suplimentară, coachingul, orele de contact sunt instrumentele noastre care vă ajută să vă pregătiți pentru certificare. Deși suntem flexibili și vom analiza contextele și nevoile individuale, înțelegem că este nevoie de o declarație oficială pentru a încadra așteptările pentru participanții noștri.

Politica noastră oficială este aceea de a vă permite să vă finalizați activitatea de certificare și să vă trimiteți rezultatele pentru certificare atunci când sunteți gata în termen de 2 ani de la data începerii programului.

Dacă un student finalizează o parte a unui program, va avea la dispoziție până la 3 ani pentru a finaliza sarcinile pentru a le finaliza sau a se transfera la o altă clasă și a termina programul.

Dacă un student se retrage dintr-un program și solicită un certificat pentru orele completate, i se va furniza un certificat care include CEU-urile acreditate și CCE-urile ICF corespunzătoare orelor efectuate.

Politica privind transferul creditelor
Coachingdipity își propune o dezvoltare holistică a studenților săi către profesia de coachi complet certificati. Dacă un student a absolvit o formare acreditată de ICF dintr-un program diferit, Coachingdipity va accepta acele ore de formare atunci când va furniza dovada absolvirii sale, iar aceasta este verificată.

Coachingdipity își rezervă dreptul de a efectua o evaluare completă a învățării candidatului și recomandă învățarea ulterioară adecvată pentru a perfecționa setul de abilități de coaching al candidatului, în conformitate cu obiectivele candidatului.

Politicile de anulare și rambursare

Politicile de anulare și rambursare de mai jos se vor aplica pentru programul „Fii Coach!”:

Studenții își pot anula participarea la program cu 15 zile lucrătoare sau mai mult înainte de data începerii programului și, prin aceasta, taxa de program este complet rambursabilă. Dacă anularea se face cu 6 până la 14 zile lucrătoare înainte, 50% din taxa de program va fi rambursată. Nu sunt posibile rambursări după 5 zile lucrătoare înainte de data de începere.

Notificările de anulare vor fi trimise prin e-mail la: office@coachingdipity.ro

Coachingdipity își rezervă dreptul de a reprograma, anula orice antrenament programat sau de a înlocui personalul în circumstanțe care nu se pot controla. Dacă o sesiune de formare (modul) este reprogramată sau anulată, participanții vor fi notificați de către Coachingdipity cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. În cazul în care anularea are loc, taxa aferentă sesiunii de formare (modul) respectivă va fi rambursată.

Absența la clasă din cauza bolii sau a circumstanțelor atenuante

Studenții Coachingdipity sunt responsabili să cunoască următoarele:

Elevii sunt responsabili pentru a-și anunța instructorii cu privire la absența lor din cauza unei circumstanțe atenuante sau a unei boli înainte de orele lipsite.

Cursuri și teme ratate
Instructorii vor aborda absențele de la clasă de la caz la caz. Ei au aprobarea finală pentru a scuza o absență sau pentru a le permite studenților să recupereze munca ratată într-un anumit interval de timp. Elevii care lipsesc orele din orice motiv vor fi responsabili pentru contactarea instructorului și confirmarea aranjamentelor pentru a recupera temele și cursurile pierdute.

Absențe prelungite
Studenții care pierd un număr substanțial de întâlniri de clasă ar putea dori să ia în considerare retragerea de la curs. Ei ar trebui să discute opțiunile lor cu instructorul lor, inclusiv participarea/continuarea învățării într-o altă clasă.

Circumstante extenuante
În cazul unei urgențe personale sau a unei circumstanțe atenuante care ar putea interfera cu capacitatea unui elev de a participa sau de a efectua cursuri, studenții sunt încurajați să-și contacteze instructorii.

Studentii care sunt însărcinate sau care sunt părinți
Studentele care sunt însărcinate și trebuie să lipsească de la curs din cauza programărilor medicale sau a unor afecțiuni conexe sunt încurajate să dezvăluie aceste informații instructorilor lor. Instructorii vor lucra pentru a-i sprijini pe acești elevi, astfel încât să-și poată îndeplini cerințele clasei.

detalii program coaching

Broșura programului

Păstrăm legătura

Protecția datelor personale

4 + 2 =

Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 24
București, 010476, România
office@coachingdipity.ro

Coachingdipity

Coachingdipity S.R.L.
Nr. Reg. Comerțului: J23/369/2016
C.U.I.: RO35553623
Capital social: 200 lei
Corbeanca, str. Cantonului nr. 9, județul Ilfov

© 2016 - 2023 Coachingdipity SRL